GK Koelner SA

333

Miejsce w 2011:
308

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

657 057 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

637 945 tys. zł

Zysk brutto

16 324 tys. zł

Zysk netto

13 736 tys. zł

Zatrudnienie

1 990 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.