Exide Technologies SA

272

Miejsce w 2011:
284

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

849 867 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

837 958 tys. zł

Zysk brutto

15 401 tys. zł

Zysk netto

11 879 tys. zł

Zatrudnienie

454 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.