Nova Trading SA

347

Miejsce w 2011:
346

Siedziba

Toruń

Przychody ogółem

619 226 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

611 055 tys. zł

Zysk brutto

9 871 tys. zł

Zysk netto

8 299 tys. zł

Zatrudnienie

245 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.