Shell Polska Sp. z o.o.

23

Miejsce w 2011:
43

Branża

paliwowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

7 418 516 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

7 416 979 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

1 944 osoby

dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.