NTT System SA

326

Miejsce w 2011:
319

Branża

komputery

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

666 373 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

657 028 tys. zł

Zysk brutto

3 842 tys. zł

Zysk netto

2 391 tys. zł

Zatrudnienie

162 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.