Jutrzenka Colian Sp. z o.o.

346

Miejsce w 2011:
321

Siedziba

Opatówek

Przychody ogółem

628 984 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

611 141 tys. zł

Zysk brutto

45 484 tys. zł

Zysk netto

36 505 tys. zł

Zatrudnienie

1 278 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.