GK Comarch SA

259

Miejsce w 2011:
286

Branża

informatyczna

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

883 947 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

883 947 tys. zł

Zysk brutto

40 486 tys. zł

Zysk netto

36 507 tys. zł

Zatrudnienie

3 759 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.