GK Bać-Pol SA

206

Miejsce w 2011:
237

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Rzeszów

Przychody ogółem

1 236 438 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 232 901 tys. zł

Zysk brutto

16 569 tys. zł

Zysk netto

12 864 tys. zł

Zatrudnienie

1 329 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.