PHP Mercus Sp. z o.o.

262

Miejsce w 2011:
291

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Polkowice

Przychody ogółem

876 598 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

871 372 tys. zł

Zysk brutto

7 635 tys. zł

Zysk netto

6 207 tys. zł

Zatrudnienie

719 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.