GK Fota SA

304

Miejsce w 2011:
290

Siedziba

Kartuzy

Przychody ogółem

712 812 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

706 662 tys. zł

Zysk brutto

-17 107 tys. zł

Zysk netto

-19 175 tys. zł

Zatrudnienie

651 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie dla spółki, dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.