Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o.

70

Miejsce w 2011:
46

Siedziba

Bielsko-Biała

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 440 421 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

1 130 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.