PHUP Gniezno Sp. z o.o. Hurtownia Sp. k.

258

Miejsce w 2011:
274

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Gniezno

Przychody ogółem

895 397 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

894 160 tys. zł

Zysk brutto

2 383 tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

307 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.