GK PERN Przyjaźń SA

220

Miejsce w 2011:
213

Siedziba

Płock

Przychody ogółem

1 179 882 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 138 180 tys. zł

Zysk brutto

348 597 tys. zł

Zysk netto

278 935 tys. zł

Zatrudnienie

2 430 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie w etatach

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.