Emperia Holding SA

140

Miejsce w 2011:
30

Siedziba

Lublin

Przychody ogółem

1 992 265 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 948 879 tys. zł

Zysk brutto

10 788 tys. zł

Zysk netto

19 774 tys. zł

Zatrudnienie

7 310 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.