GK Orange Polska (Telekomunikacja Polska SA)

10

Miejsce w 2011:
10

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

14 721 000 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

14 147 000 tys. zł

Zysk brutto

1 016 000 tys. zł

Zysk netto

855 000 tys. zł

Zatrudnienie

22 413 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.