Ericsson Sp. z o.o.

456

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

434 826 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

424 209 tys. zł

Zysk brutto

35 523 tys. zł

Zysk netto

10 793 tys. zł

Zatrudnienie

818 osób

dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.