GK Alma Market SA

171

Miejsce w 2011:
188

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

1 540 877 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 529 530 tys. zł

Zysk brutto

15 595 tys. zł

Zysk netto

10 099 tys. zł

Zatrudnienie

3 180 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.