Quad/Graphics Europe Sp. z o. o.

380

Miejsce w 2011:
356

Branża

poligraficzna

Siedziba

Wyszków

Przychody ogółem

595 859 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

559 128 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

1 381 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.