Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA

175

Miejsce w 2011:
146

Siedziba

Bydgoszcz

Przychody ogółem

1 552 616 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 508 270 tys. zł

Zysk brutto

135 932 tys. zł

Zysk netto

137 259 tys. zł

Zatrudnienie

2 776 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.