Roche Polska Sp. z o.o.

229

Miejsce w 2011:
222

Branża

farmaceutyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 104 889 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 099 263 tys. zł

Zysk brutto

16 119 tys. zł

Zysk netto

11 612 tys. zł

Zatrudnienie

696 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.