Orlen Oil Sp. z o.o.

196

Miejsce w 2011:
217

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

1 319 249 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 305 602 tys. zł

Zysk brutto

12 459 tys. zł

Zysk netto

9 173 tys. zł

Zatrudnienie

459 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.