Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

57

Miejsce w 2011:
51

Branża

motoryzacyjna

Siedziba

Polkowice

Przychody ogółem

4 159 927 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 045 983 tys. zł

Zysk brutto

114 812 tys. zł

Zysk netto

122 076 tys. zł

Zatrudnienie

1 168 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.