3M Poland Sp. z o.o.

224

Miejsce w 2011:
232

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Kajetany

Przychody ogółem

1 148 814 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 116 799 tys. zł

Zysk brutto

126 454 tys. zł

Zysk netto

102 989 tys. zł

Zatrudnienie

1 052 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.