GK Trakcja SA

188

Miejsce w 2011:
132

Branża

budowlana

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 402 004 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 345 757 tys. zł

Zysk brutto

-3 857 tys. zł

Zysk netto

-14 896 tys. zł

Zatrudnienie

2 164 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.