Hennes&Mauritz

215

Miejsce w 2011:
239

Siedziba

Sp. z o.o.

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 154 401 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

4 685 osób

przeciętne zatrudnienie , wg średniorocznego kursu korony szwedzkiej - 0,48

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.

Firma na tle konkurencji

Największe firmy w branży przemysł odzieżowy i obuwniczy