GK Erbud SA

185

Miejsce w 2011:
179

Branża

budowlana

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 393 941 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 384 395 tys. zł

Zysk brutto

22 599 tys. zł

Zysk netto

17 441 tys. zł

Zatrudnienie

1 620 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.