Grupa HDS Polska

213

Miejsce w 2011:
261

Branża

kolportaż

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 216 948 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 161 542 tys. zł

Zysk brutto

72 289 tys. zł

Zysk netto

66 065 tys. zł

Zatrudnienie

371 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.