Grupa Eurocash SA

8

Miejsce w 2011:
15

Siedziba

Komorniki

Przychody ogółem

16 630 313 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

16 575 781 tys. zł

Zysk brutto

282 457 tys. zł

Zysk netto

250 381 tys. zł

Zatrudnienie

12 055 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , z Lewiatan Holding SA (23 poz. w 2011 r.)

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.