Grupa Polska Stal SA

227

Miejsce w 2011:
233

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

1 116 525 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 108 332 tys. zł

Zysk brutto

7 685 tys. zł

Zysk netto

6 169 tys. zł

Zatrudnienie

18 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.