Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA

239

Miejsce w 2011:
230

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 035 967 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 029 763 tys. zł

Zysk brutto

4 537 tys. zł

Zysk netto

3 638 tys. zł

Zatrudnienie

352 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.