Elektrobudowa SA

248

Miejsce w 2011:
258

Branża

budowlana

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

1 008 741 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

985 421 tys. zł

Zysk brutto

42 592 tys. zł

Zysk netto

35 986 tys. zł

Zatrudnienie

2 017 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.