Barter SA

142

Miejsce w 2011:
139

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Białystok

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 921 410 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

553 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.