Grupa Pruszyński

236

Miejsce w 2011:
229

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 046 221 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 041 372 tys. zł

Zysk brutto

29 716 tys. zł

Zysk netto

22 251 tys. zł

Zatrudnienie

1 095 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.