Miejskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji SA

222

Branża

usługi wod-kan

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 250 295 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 119 788 tys. zł

Zysk brutto

304 465 tys. zł

Zysk netto

229 824 tys. zł

Zatrudnienie

2 493 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.