Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu

186

Miejsce w 2011:
203

Siedziba

Łowicz

Przychody ogółem

1 386 416 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 371 429 tys. zł

Zysk brutto

2 800 tys. zł

Zysk netto

1 985 tys. zł

Zatrudnienie

1 178 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.