LG Electronics Mława Sp. z o.o.

49

Miejsce w 2011:
49

Siedziba

Mława

Przychody ogółem

4 352 900 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 332 545 tys. zł

Zysk brutto

36 265 tys. zł

Zysk netto

19 888 tys. zł

Zatrudnienie

2 727 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.