GK Arctic Paper SA

108

Miejsce w 2011:
112

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

2 672 485 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 600 700 tys. zł

Zysk brutto

-9 504 tys. zł

Zysk netto

17 135 tys. zł

Zatrudnienie

1 579 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.