GK Mostostal Zabrze-Holding SA

325

Miejsce w 2011:
254

Branża

budowlana

Siedziba

Zabrze

Przychody ogółem

704 613 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

661 028 tys. zł

Zysk brutto

-5 224 tys. zł

Zysk netto

-10 292 tys. zł

Zatrudnienie

2 055 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.