Leoni Kabel Polska Sp. z o.o.

267

Miejsce w 2011:
251

Siedziba

Wierzbice

Przychody ogółem

837 080 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

855 084 tys. zł

Zysk brutto

23 957 tys. zł

Zysk netto

19 197 tys. zł

Zatrudnienie

437 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.