GK Indykpol SA

247

Miejsce w 2011:
245

Siedziba

Olsztyn

Przychody ogółem

993 838 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

986 679 tys. zł

Zysk brutto

-3 516 tys. zł

Zysk netto

-3 318 tys. zł

Zatrudnienie

1 247 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.