SGL Carbon Polska SA

261

Miejsce w 2011:
266

Siedziba

Racibórz

Przychody ogółem

908 368 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

877 170 tys. zł

Zysk brutto

183 013 tys. zł

Zysk netto

148 044 tys. zł

Zatrudnienie

875 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.