Hutchinson Poland Sp. z o.o.

192

Miejsce w 2011:
194

Siedziba

Żywiec

Przychody ogółem

1 365 625 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 328 660 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

3 768 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.