GK Pol-Aqua SA

276

Miejsce w 2011:
296

Branża

budowlana

Siedziba

Piaseczno

Przychody ogółem

895 861 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

828 858 tys. zł

Zysk brutto

-196 593 tys. zł

Zysk netto

-175 222 tys. zł

Zatrudnienie

1 232 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.