GKN Driveline Polska Sp. z o.o.

246

Miejsce w 2011:
247

Siedziba

Oleśnica

Przychody ogółem

997 760 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

987 034 tys. zł

Zysk brutto

72 484 tys. zł

Zysk netto

54 377 tys. zł

Zatrudnienie

654 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.