GK Hortex Holding SA

298

Miejsce w 2011:
288

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

744 283 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

737 019 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

1 704 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , układ kalkulacyjny , przeciętne zatrudnienie w etatach , rok obrachunkowy: czerwiec - maj

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.