J.W. Construction Holding SA

Miejsce w 2011:
485

Branża

developerska

Siedziba

Ząbki

Przychody ogółem

403 667 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

355 559 tys. zł

Zysk brutto

12 316 tys. zł

Zysk netto

9 553 tys. zł

Zatrudnienie

503 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.