Navo Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o.

266

Miejsce w 2011:
272

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Tychy

Przychody ogółem

863 016 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

858 489 tys. zł

Zysk brutto

8 244 tys. zł

Zysk netto

6 371 tys. zł

Zatrudnienie

539 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.