Solaris Bus&Coach SA

189

Miejsce w 2011:
169

Branża

motoryzacyjna

Siedziba

Bolechowo

Przychody ogółem

1 351 180 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 338 982 tys. zł

Zysk brutto

20 585 tys. zł

Zysk netto

13 747 tys. zł

Zatrudnienie

2 211 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.