POL-OIL-Corporation Sp. z o.o.

254

Miejsce w 2011:
236

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Stanisławowo

Przychody ogółem

927 449 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

924 292 tys. zł

Zysk brutto

555 tys. zł

Zysk netto

477 tys. zł

Zatrudnienie

83 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.