GK Alchemia SA

218

Miejsce w 2011:
214

Siedziba

Brzeg

Przychody ogółem

1 151 761 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 139 254 tys. zł

Zysk brutto

37 021 tys. zł

Zysk netto

26 075 tys. zł

Zatrudnienie

1 990 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.